Artikelen door

Arbo en corona

Op 16 maart 2020 komt een telefoontje “kunnen we een helpdesk opzetten voor vragen van installatiebedrijven over coronamaatregelen?”. Nederland noch de rest van de wereld kan op dat moment overzien wat de impact gaat worden van dit nieuwe virus. “Ja, dat kunnen we” was mijn antwoord. Binnen een etmaal staat een team van vier arbeidshygiënisten […]

Arbo in Vietnam

De combinatie van de woorden ‘Vietnam’ en ‘arbo’ roept beelden op die niet veel goeds voorspellen. Want over ‘arbo’ hoeven we ons in dat soort landen geen illusies te maken. Toch? Maar Vietnam is hard op weg om dit beeld bij te stellen. De economische ontwikkeling van het land gaat hard, evenals de sociale hervormingen. […]

“RI&E in een dag” met de ambulancedienst

In één dag het arbobeleid van je organisatie op orde én je RI&E bijgewerkt. Het lijkt ambitieus en dat is het ook. Maar de ambulancedienst ging er voor. Samen met de preventiemedewerker bereidde TrajectPlus een strak programma voor. Deelnemers aan de dag waren het operationeel hoofd, het hoofd facilitaire zaken, de OR en natuurlijk de […]

Beoordeling gevaarlijke stoffen inspectie-proof

Het kunststofverwerkende bedrijf wil de registratie en de risicobeoordeling van het werken met gevaarlijke stoffen verbeteren. Directe aanleiding is een bezoek van de Inspectie SZW. Die vond dat het beter moest. TrajectPlus wordt ingeschakeld voor externe ondersteuning. Het resultaat van de opdracht is: Verbeterd register gevaarlijke stoffen Checklist voor omgang met nieuwe gevaarlijke producten in […]

Arbocatalogus Gehandicaptenzorg

“Aanpassen aan de communicatie-eisen van de huidige tijd, aan recente ontwikkelingen en regelgeving en aan de wensen en behoeften vanuit de dagelijkse praktijk van gehandicaptenzorg organisaties.” Zo luide, samengevat, de opdracht van sociale partners in de gehandicaptenzorg aan samenwerkingspartner De Goede Praktijk. De arbocatalogus biedt werknemers en managers informatie over de belangrijkste arborisico’s in de […]