“RI&E in een dag” met de ambulancedienst

In één dag het arbobeleid van je organisatie op orde én je RI&E bijgewerkt. Het lijkt ambitieus en dat is het ook. Maar de ambulancedienst ging er voor.

Samen met de preventiemedewerker bereidde TrajectPlus een strak programma voor. Deelnemers aan de dag waren het operationeel hoofd, het hoofd facilitaire zaken, de OR en natuurlijk de preventiemedewerker. Samen stortten we ons op de vragen van de branche-RI&E. Per prioritair risico verzorgde TrajectPlus een korte informatiesessie, gebruik makend van het materiaal uit de arbocatalogus. Vervolgens ging de ambulancedienst aan de slag met de bijbehorende vragen. In de ochtend passeerden alle belangrijke thema’s.

’s Middags bezochten we één ambulancepost voor de inventarisatie. Aan het einde van de dag stond de nieuwe RI&E in de steigers en werd de inventarisatie van de andere ambulanceposten ook ingepland. Management en OR hadden maximaal mee kunnen sturen. In één dag het arbobeleid op orde, het was gelukt.