Werkdruk analyseren

Hoe stel je vast of de werkdruk binnen je organisatie acceptabel is? En zo niet, waar knelt het dan? Goed zicht op de werkdrukbeleving is cruciaal om te kunnen sturen op prestaties en de uitval van medewerkers te voorkomen.

Werkdruk analyseren kan met kwantitatief of kwalitatief onderzoek. Kwantitatief onderzoek (zoals vragenlijstonderzoek) biedt als voordeel dat iedereen mee kan doen en dat het relatief weinig tijd vraagt van de deelnemers. Een nadeel is dat in kleine organisaties al snel de privacy van de deelnemers en de statistische betrouwbaarheid in het geding komt.

Misschien is er al genoeg informatie binnen de organisatie aanwezig? In de vorm van een medewerkerstevredenheidsonderzoek, analyse van verzuimoorzaken, verslagen van teamsessies. Dan is het een kwestie van de zaken op een rijtje zetten, eventueel aangevuld met gesprekken. Een voordeel van een kwalitatieve aanpak (interviews, workshops, gesprekken) is dat deze niet alleen informatie biedt, maar vaak ook al een stap richting verbetering is.

Bij een kwalitatieve aanpak kiest TrajectPlus voor interactieve werkvormen of interviews. In geval van een enquête verzorgt TrajectPlus dit onderzoek van begin tot eind. We werken hierbij met gevalideerde vragensets, zodat de getalsmatige uitkomsten goed kunnen worden geïnterpreteerd.