Evaluatieonderzoek 5xbeter voor sociale partners metaalindustrie

Wat is de bekendheid en het effect van 5xbeter? En wat moet 5xbeter doen om voorbereid te zijn op de toekomst? Die 2 vragen stonden centraal in dit evaluatieonderzoek.

5xbeter is het sectormodel van de Metaalbewerking en Metalektro voor de bevordering van goede arbeidsomstandigheden. Het model wordt op gezette tijden tegen het licht gehouden en verbeterd.

Bureau KLB, die de opdracht uitvoerde, schakelde TrajectPlus in om het evaluatieonderzoek uit te voeren. Betrokken bij de doelstelling van 5xbeter, maar met een afstandelijke en kritische blik, hielden de evaluatoren het proces en de resultaten van het programma tegen het licht. De opdrachtgever vatte het eindresultaat als volgt samen in een nieuwbericht: “Iedereen die in de metaalbewerking en metalektro werkt, verdient een veilige en gezonde werkomgeving. Dat was 10 jaar geleden de missie van 5xbeter, en zo luidt hij nog steeds. En met succes, zo blijkt uit een onafhankelijke evaluatie van het Plan van Aanpak 2014-2016 door Bureau KLB.”

5xbeter heeft met input van het evaluatierapport de programmering voor de nieuwe periode kunnen invullen.