TrajectPlus werkt met jou
aan gezond en veilig werk

Veilig werken

Hoe maak je de risico’s op ongevallen, gezondheids­problemen en beroepsziekten minimaal? TrajectPlus ondersteunt organisaties met onderzoek, advies en training.

Gezond werken

Werken in een vitale omgeving en met een gezonde werkdruk is voor veel organisaties een grote uitdaging. TrajectPlus ontwikkelt en realiseert een succesvolle aanpak.

Direct advies
of meer informatie
over onze diensten?

Bel 06 22 60 23 47 of neem contact op via mail

Neem contact op

Veilig werken

Veilig werken met gevaarlijk stoffen

Elk jaar worden duizenden mensen ziek door het werken met gevaarlijke stoffen. Hoe weet je of het werk veilig wordt uitgevoerd? TrajectPlus helpt je bij het identificeren van risicovolle situaties.

Meer over veilig werken met gevaarlijke stoffen

Werkplekonderzoek

Meten is weten. Maar geeft werkplekonderzoek altijd het juiste antwoord op je vragen? TrajectPlus helpt bij het opstellen van de meetstrategie, het uitvoeren van het onderzoek en goed interpreteren van de gegevens.

Meer over werkplekonderzoek

Veilig gedrag en bewustwording

“Waarom doen ze niet wat ik zeg?” Regelmatig is er onbegrip tussen management en teamleden over veilig gedrag.

Meer over veilig gedrag en bewustwording

Gezond werken

RI&E

De risico-inventarisatie en -evaluatie is hét instrument om oorzaken van arbeidsgebonden verzuim en ongevallen in beeld te brengen. En een ijkpunt voor preventie. Maar de RI&E is een instrument: een middel, en nooit een doel.

Meer over RI&E

Van werkdruk naar werkplezier

Druk werk of werkdruk? In elke organisatie is sprake van werkdruk. Maar het is vooral de vraag hoe je daar als organisatie of team mee om wil gaan.

Meer over van werkdruk naar werkplezier

Werkdruk analyseren

Hoe stel je vast of de werkdruk binnen je organisatie acceptabel is? En zo niet, waar knelt het dan? Goed zicht op de werkdrukbeleving is cruciaal om te kunnen sturen op prestaties en de uitval van medewerkers te voorkomen.

Meer over werkdruk analyseren

Hier werken we voor