Arbo en corona

Op 16 maart 2020 komt een telefoontje “kunnen we een helpdesk opzetten voor vragen van installatiebedrijven over coronamaatregelen?”. Nederland noch de rest van de wereld kan op dat moment overzien wat de impact gaat worden van dit nieuwe virus. “Ja, dat kunnen we” was mijn antwoord. Binnen een etmaal staat een team van vier arbeidshygiënisten klaar, is een webpagina en mailadres in de lucht en komen de eerste vragen binnen. En die vragen nemen snel toe.

Veel is op dat moment nog onbekend. Daarom hanteren we vanaf dag één twee uitgangspunten binnen de helpdesk:

  • De kwaliteit van de antwoorden moet boven alle twijfel verheven zijn. Concreet betekent dit dat we alle antwoorden onderbouwen met gegevens van erkende bronnen (RIVM, WHO) en achterliggende literatuur, deze bronnen zeer regelmatig nalopen op wijzigingen én dit documenteren in een achtergronddocument.
  • We houden in de gaten wat andere branches doen. Dit leidt binnen een paar dagen tot het eerste contact met Volandis, het kennisinstituut van de Bouw.

Deze aanpak werpt zijn vruchten af. Binnen twee weken na de start hebben we een intensieve samenwerking tussen de technieksector en de bouw op gang gecreëerd. Op 26 maart 2020 kunnen de voorzitters van Techniek Nederland en Bouwend Nederland, mede namens de vakorganisaties en aanverwante sectoren het protocol Samen Veilig Doorwerken ondertekenen met de Ministeries van BZK en Wonen. De kern van het protocol is het achtergronddocument dat we in de twee weken daarvoor hebben ontwikkeld op basis van de vele praktijkvragen vanuit de bedrijven en een gedegen beantwoording op basis van actuele wetenschappelijke inzichten.

Inmiddels is op 23 maart de intelligente lockdown afgekondigd door het Kabinet. Het protocol is daarmee goed getimed, het voorziet in een grote behoefte. Bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten en alle werkenden in de bouw-, techniek- en installatiesector krijgen hiermee duidelijkheid over veilig werken tijdens de coronacrisis. Bedrijven kunnen doorwerken zonder een bijdrage te leveren aan de verspreiding van het virus en hun eigen medewerkers beschermen. De helpdesk speelt daarin een cruciale rol. Bedrijven en medewerkers hebben rechtstreeks toegang tot goed informatie via website, telefoon en chat. En die informatie is steeds actueel. Nieuwe ontwikkelingen worden vertaald naar praktische informatie, toolboxen en andere communicatiemiddelen.