Werkplekonderzoek

Meten is weten. Maar geeft werkplekonderzoek altijd het juiste antwoord op je vragen? TrajectPlus helpt bij het opstellen van de meetstrategie, het uitvoeren van het onderzoek en goed interpreteren van de gegevens.

Werkplekonderzoek brengt belastende factoren van werk in beeld, zoals schadelijk geluid, infectieziekten, fysieke overbelasting, klimaat, trillingen, gevaarlijke stoffen en elektromagnetische velden. Belangrijk is dat het doel van het onderzoek helder is. Mogelijke doelen kunnen zijn:

  • Verdieping van de RI&E: vaststellen of er sprake is van een gezondheidsrisico c.q. overschrijding van de normen.
  • Ontwerpen of beoordelen van beheersmaatregelen.
  • Vaststellen van de belasting van medewerkers met een verminderde belastbaarheid. Denk aan medewerkers met een visuele beperking, rug- of schouderklachten, astma of andere overgevoeligheidsziekten.
  • Verificatie bij vaststellen beroepsziekte.

TrajectPlus voert het werkplekonderzoek uit volgens de meest actuele onderzoeksprotocollen en met gekalibreerde monstername- en analyseapparatuur. Hierbij werken we met geaccrediteerde laboratoria.