Beoordeling gevaarlijke stoffen inspectie-proof

Het kunststofverwerkende bedrijf wil de registratie en de risicobeoordeling van het werken met gevaarlijke stoffen verbeteren. Directe aanleiding is een bezoek van de Inspectie SZW. Die vond dat het beter moest. TrajectPlus wordt ingeschakeld voor externe ondersteuning. Het resultaat van de opdracht is:

  1. Verbeterd register gevaarlijke stoffen
  2. Checklist voor omgang met nieuwe gevaarlijke producten in het bedrijf
  3. Beoordeling van de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen
  4. Beheersmaatregelen vastgelegd per handeling met gevaarlijke stoffen.

Daarmee is het beleid ‘inspectieproof’. En, nog belangrijker, is het veilig werken met gevaarlijke stoffen geborgd.

De werkzaamheden bestaan uit het beoordelen van alle blootstellingssituaties in het bedrijf met een goed onderbouwde systematiek. En dit vervolgens vast te leggen en maatregelen te treffen daar waar nodig. In dit geval is als systematiek gekozen om te werken met Stoffenmanager. De ondersteuning door TrajectPlus is begeleidend en toetsend; de werkzaamheden verricht de preventiemedewerker.