Arbocatalogus Gehandicaptenzorg

“Aanpassen aan de communicatie-eisen van de huidige tijd, aan recente ontwikkelingen en regelgeving en aan de wensen en behoeften vanuit de dagelijkse praktijk van gehandicaptenzorg organisaties.”

Zo luide, samengevat, de opdracht van sociale partners in de gehandicaptenzorg aan samenwerkingspartner De Goede Praktijk. De arbocatalogus biedt werknemers en managers informatie over de belangrijkste arborisico’s in de gehandicaptenzorg: BHV, agressief gedrag, fysieke belasting, werkdruk en biologische agentia. De Inspectie SZW gebruikt de arbocatalogus in haar inspectiebeleid voor de sector.

In het projectteam van De Goede Praktijk zaten 4 samenwerkingspartners. TrajectPlus nam de projectleiding voor zijn rekening. De arbocatalogus is tot stand gekomen met inbreng vanuit gehandicaptenzorgorganisaties. De vindbaarheid en herkenbaarheid van de informatie vergroten we door elk thema een vaste opbouw te geven: zoek je iets voor jezelf, voor je team of voor de gehele organisatie? Voor het actualiseren van de informatie is de uitvraag bij de doelgroep belangrijk. En het checken van de stand der techniek. Het resultaat is een webbased informatietool.