Publicaties

Hieronder vindt je een selectie van publicaties en presentaties van TrajectPlus.

Publicaties

‘Gezonde werkvloer, gezonde werknemer’

Ben je bezig met preventie van beroepsziekten, gezondheidsproblemen of ongevallen door werk? En wil je meer weten over een gezond kantoorklimaat, lawaaibeheersing, preventie van fysieke overbelasting, veilig werken met gevaarlijke stoffen of het voorkomen van werkgerelateerde infectieziekten? Dan is het themadossier arbeidshygiëne een handig naslagwerk.

Het is geschreven in opdracht van uitgeverij Rendement. Ik kan een beperkt aantal exemplaren weggeven. Ben je preventiemedewerker en ben je geïnteresseerd? Stuur dan mail naar info@trajectplus.nl

Vooruit met de arbocatalogus

Sinds juli 2019 is de nieuwe beleidsregel voor arbocatalogi van kracht. Welk effect zal deze beleidsregel hebben op de ontwikkeling van arbocatalogi?
Artikel ArboMagazine 2020 Download

‘Elke 6 jaar toetsen, nieuwe beleidsregel arbocatalogi’

Arbocatalogi bestaan al sinds 2008. Daarin beschrijven branches oplossingen om aan de Arbowet te kunnen voldoen. Dat biedt organisaties inspiratie en zekerheid. Nu is er de nieuwe Beleidsregel arbocatalogi.
Artikel ArboMagazine 2019 Download

‘Op weg naar meer RI&E-gebruik.’

De acceptatie en verspreiding van de risico-inventarisatie en -evaluatie laat al jaren te wensen over. Een doorn in het oog van het ministerie van Sociale Zaken en Wergelegenheid. Netwerk De Goede Praktijk adviseerde het ministerie om dit te verbeteren. Een beknopt overzicht.

ArboMagazine 2013. Download

‘De arbocatalogus als kompas voor de branche.’

‘Op welke vraag wilt u in ieder geval antwoord?’ is de eerste vraag tijdens de ‘workshop arbocatalogus’, georganiseerd door FCB. FCB is het gezamenlijke arbeidsmarktfonds voor jeugdzorg, welzijn en kinderopvang. ‘Wanneer moet ik de arbocatalogus gebruiken?’ vraagt een deelnemer. Haar buurvrouw gaat door: ‘Vind ik in de catalogus informatie over werkdruk?’. Binnen een paar minuten staat het bord vol met vragen die kernachtig aangeven waar het bij de arbocatalogus om draait. De arbocatalogus is nog steeds de grote onbekende in arboland.

ArboMagazine 2012. Download

‘De veilige werkplaats: arboverbeteringen in het garagebedijf.’

‘Gebruikt u de arbocatalogus in uw bedrijf?’, is een vraag die we aan veel mensen uit het garagebedrijf stellen. ‘Gebruik ik de arbowattes?’, was één van de tegenvragen. Niet eens uit onwetendheid. Want ‘arbo’ is een bekend begrip in het garagebedrijf. Soms met een negatieve en soms met een positieve lading. De reactie tekent wel de uitdaging die de branche heeft. De uitdaging om de gereedschapskist met arbo-instrumenten voor het voetlicht te krijgen van de 90.000 medewerkers in 13.000 bedrijven in de automotive.

ArboMagazine 2011. Download

‘Arbocatalogus niet tegen heug en meug.’

De wijziging van de Arbowet was een nadrukkelijke uitnodiging aan de sociale partners om zelf afspraken te maken over gezond en veilig werken. De arbocatalogus moet hen in staat stellen invulling te geven aan wettelijke doelvoorschriften. Maar is de afwezigheid van een catalogus daarom een recept voor rampspoed? ‘Soms is het beter om er maar niet aan te beginnen.’

ArboMagazine 2010. Download

‘De arbocatalogus is een ijsberg.’

Bij de start van 2009 uitte een meerderheid van de Vaste Kamercommissie Sociale Zekerheid bezorgdheid over hoe weinig afspraken er zijn gemaakt over arbocatalogi. Ook arboprofessionals roeren zich op dit terrein. Zij mopperen over het geringe kwaliteitsgehalte. Is dit alles reden voor ongerustheid? Nee, dat niet. Maar de arbocatalogus is wel een ijsberg. Onder het oppervlak zit veel meer dan we zien. En daar kunnen we ons aardig in verslikken.

ArboMagazine 2009. Download

‘Is er leven na het arbo convenant.’

In juli 2007 komt een einde aan de looptijd van de laatste arboconvenanten. Wat hebben de convenanten uiteindelijk opgeleverd?

ArboMagazine 2006. Download