RI&E

De risico-inventarisatie en -evaluatie is hét instrument om oorzaken van arbeidsgebonden verzuim en ongevallen in beeld te brengen. En een ijkpunt voor preventie. Maar de RI&E is een instrument: een middel, en nooit een doel.

Een instrument moet je goed gebruiken om tot een goed resultaat te komen. Een goed resultaat krijg je als medewerkers en management betrokken zijn bij het opstellen van de RI&E. En als je accenten kan aanbrengen. Het helpt ook als je een goede vragenlijst hebt en keuzes durft te maken. Wat zijn de écht belangrijke punten? En wat hebben we nodig om dat goed in beeld te krijgen?

Een goede RI&E:

  • laat zien of de organisatie voldoende doet om de uitval van medewerkers te voorkomen;
  • geeft aan of het risico op arbeidsongevallen voldoende wordt beheerst;
  • beschrijft of de organisatie voldoet aan de eisen uit de Arbowet;
  • laat zien waar verbeteracties nodig zijn.

Verder is de RI&E is een hulpmiddel om verstoring van de productie te beheersen en het gesprek binnen teams te stimuleren (‘hoe werken wij met elkaar?). TrajectPlus adviseert over een slimme inrichting van het proces om de RI&E en het bijbehorende Plan van Aanpak te maken. Zodat inspanningen en opbrengsten in evenwicht zijn. Ook kan TrajectPlus de RI&E begeleiden of uitvoeren. De wettelijke toetsing is daarbij altijd geregeld.